Отново участие на Рок-Предел 1996

Съставът вече е променен – не свири Грънцо, а Владо остава единствен барабанист. Няма големи спомени от концерта…(вж. предпочитан алкохол)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.