Смесване в студио „Графити“

Още по-голям майтап – Нели (дъщерята на инж.Керезов, защитил същият ден дипломната си работа) търчи от стая в стая и крещи „Пари, пари, пари…“.

Резултатът може да си го изтеглите.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.